Contoh Percakapan Bahasa Inggris Umum

Contoh Percakapan Umum Menanyakan Kabar

Dina: Hello, I am Dina, how are you?

 • (Halo, saya Dina, Apa kabar?)
 • Dedy: Hello, good. How about you?

 • (Dedy: Halo, baik. Bagaimana denganmu?)
 • Dina: Great. May I know your name?

 • (Dina: Sangat baik. Boleh saya tahu namamu?)
 • Dedy: I’m Dedy. nice to meet you!

 • (Dedy: Saya Dedy, senang bertemu denganmu!)
 • Dina: Nice to meet you too, Dedy!

 • (Dina: Senang bertemu denganmu juga, Dedy!)
 • Cite :
  Contoh Percakapan Bahasa Inggris Umum, https://www.kamusinggris.com/contoh-percakapan-bahasa-inggris-umum, tanggal akses : 03 June, 2021.
  Link :
  <a href="https://www.kamusinggris.com/contoh-percakapan-bahasa-inggris-umum"> Contoh Percakapan Bahasa Inggris Umum</a>